Navigácia

Partners

Novinky

 • Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno - vzdelávací proces v škole darovaním 2% z dane.

  Ďakujeme!

 • V jasličkách Ježiško buvinká si,

  Mária hojdá ho - len spi, len spi...

  Týmito slovami básnika sa prihovorila žiačka Soňa Kličová všetkým prítomným a srdečne ich privítala na našej, už tradičnej Vianočnej akadémii.

  Prítomným sa predstavili malí škôlkári a po nich žiaci našej školy. Celé vystúpenie sa nieslo v duchu známej rozprávky Perinbaba. Vystriedali sa tam všetky zložky umenia: piesne, umelecké slovo aj tance. Vystupovali hlavne žiaci 1.- 4. ročníka pod vedením pani učiteľky Stočkovej, Némethovej a Ocilkovej a žiaci z literárno-dramatického krúžku pod vedením pani učiteľky Bučkovej. Predstavili sa aj žiaci zo Základnej umeleckej školy Via Arto a žiaci z krúžku Priatelia anglického jazyka pod vedením pani učiteľky Rohaľovej.

 • Riaditeľka ZŠ Ohradzany Mgr. Viera Meričková v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna pre žiakov 1. až 9. ročníka ZŠ Ohradzany z prevádzkových dôvodov dňa 22.12. 2017, t.j. v piatok.

  V uvedený deň nebude prevádzka ŠKD.

 • Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia!

  Srdečne Vás všetkých pozývame na Vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční 21.12.2017 o 15,00 hod. v telecvični našej školy. Tešíme sa na všetkých, ktorí k nám zavítajú!

Fotogaléria