Navigácia

Partners

Nedeľa 24. 9. 2017

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 •  Po dvoch mesiacoch voľna a príjemného leňošenia sa opäť začal školský rok. 4. septembra a my sme opäť stretli svojich spolužiakov, kamarátov, učiteľov... Pani riaditeľka Mgr. V. Meričková v príhovore  privítala všetkých školákov a učiteľov.Oboznámila nás o inovovanom ŠkVZP a celkovej organizácii vyučovacieho procesu. Prítomným zaželala veľa úspechov a chuti do učenia. Osobitne boli privítaní najmenší žiaci školy- prváci, ktorým boli zakúpené učebné pomôcky. Deviataci pre nich prichystali krátky program a malý darček. Žiakom sa prihovorila  aj starostka obce Mgr. Andrea Kličová, ktorá popriala všetkým úspešný školský rok. Veríme, že do školy budú s radosťou a s úsmevom na tvári chodiť nielen malí ale i veľkí a tento školský rok bude pre mnohých ešte úspešnejší ako ten predchádzajúci.

 • Milí žiaci!

  Pomaly sa končia prázdniny a blíži sa nový školský rok. Začíname 4. 9. 2017 o 8,30 v telocvični. Už teraz sa na Vás tešíme!

 • Pomaly sa končí nielen školský rok, ale aj Rok čitateľskej gramotnosti. Neznamená to však, že naši žiaci nebudú už viac čítať! Práve naopak! Budú pokračovať v čítaní krásnych príbehov z kníh, ktoré si počas roka vypožičiavali z našej školskej knižnice. Keďže niektoré ostali nedočítané, označia si príbeh záložkami, ktoré si na výtvarnej výchove urobili. A čítanie bude pokračovať počas prázdnin. S novým školským rokom príde zas nová kniha, nový príbeh, nová básnička, nová záložka...  a čitateľský kolotoč  bude napredovať ďalej. 

 • Dňa 5.6.2017 k nám zavítala na návštevu pani spisovateľka  a zberateľka povestí Viera Čurmová. Priblížila nám svoju tvorbu a v žiakoch podnietila záujem o čítanie povestí. Rozprávala príbehy o tajuplných kaštieľoch, hradoch, či iných pamiatkach humenského regiónu o jeho okolia. Žiaci sa dozvedeli, že každá povesť má vo svojom úvode časť pravdy, ktorú postupne spisovateľka fantazijne dotvára. V jej povestiach sa objavujú príbehy viažuce sa napríklad k jazerám Vinné a Morské oko. Žiakom sa pútavé rozprávanie veľmi páčilo. V závere pani spisovateľka s radosťou odpovedala na zvedavé otázočky našich žiakov a predstavila svoje knihy, ktoré si mohli žiaci zakúpiť.

 • VÝSLEDKY celoslovenského testovania T9

        5. apríl 2017

  Predmety:            MAT        SJL

  Počet testovaných žiakov školy          8           8

 • 1. jún je deň všetkých detí, malých, či veľkých. Všetky deti sa tešia na tento magický deň plný hier, zábav a prekvapení. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí učitelia na našej škole pripravili pre žiakov zaujímavý sviatočný deň. Žiaci si pozreli bohatý program plný hudby, tanca a spevu pred Mestským kultúrnym strediskom v Humennom. Neskôr sa presunuli do kinosály, kde si vychutnali animovanú komédiu vhodnú pre všetky vekové kategórie Baby šéf. Na záver boli žiaci odmenení prekvapením a dobrou náladou. Prežili pekný deň a my im prajeme, aby takýchto chvíľ mali čo najviac. Škoda, že Deň detí je len jeden deň v roku!

 • Dňa 29.5.2017 sme mali počas vyučovania príjemné kultúrne spestrenie. Žiaci sa pobavili pri sledovaní divadelnej hry "Čert a Káča" v podaní mladých umelcov divadla CLIPPERTON z Banskej Bystrice. Peknými veršíkmi, pesničkami a humorne ladenými dialógmi potešili a spestrili dopoludňajší výchovno-vzdelávací proces. Žiaci sa zoznámili s hádavou a papuľnatou Káčou. Prežili s ňou veľa dobrodružných okamihov, ale aj humorné zápletky. Hlavná hrdinka to nemala vôbec jednoduché. Prešla premenou od lenivej a papuľnatej ku zrodu novej a polepšenej Káče. Predstavenie bolo veľmi zábavné, nasmiali sa malí i veľkí. Hneď po predstavení nás ovládla zvedavosť, čo si pre nás pripraví toto divadielko nabudúce.

 •  

  15.5.2017 k nám zavítal Robbi Jung s rozprávkovým pásmom pre malých i veľkých s názvom Harryho Potterova kúzelná hudobná superšou. Tá sa odohrala v telocvični našej školy. Videli sme kúzelníka, hru na mince a zvonce, športové vystúpenie a cvičenie na hrazde. Kúzelná truhlica ukrývala veľa kúzelného a zaujímavého. Hosťami boli Spejbl a Hurvínek. Do skvelého programu boli zapojení žiaci aj učitelia. Kúzla i vystúpenie bolo zábavné a páčilo sa všetkým. Toto výchovno-zábavné podujatie pre žiakov malo veľký úspech.

 • 26.apríla sme si pripomenuli Deň Zeme na našej základnej škole. Pani Rohaľová, koordinátorka environmentálnej výchovy, pripravila pre žiakov niekoľko akcií, do ktorých sa zapojili všetci žiaci a učitelia. Na pozvanie pani Bučkovej zavítal na školu bývalý žiak Slavomír Senk, absolvent STU v Bratislave v odbore životné prostredie a environmentalistika. Tento výnimočný mladý muž si pripravil pre všetkých žiakov  zaujímavú prednášku o ochrane životného prostredia, predstavil úplne nové ekofilmy a v diskusii odpovedal na zvedavé otázky žiakov. Žiaci prvého stupňa spolu s pani učiteľkami Hrubovčákovou, Harvanovou a Ocilkovou vytvárali bylinkové minizáhradky a plagáty. Deťom sa aktivity veľmi páčili a nie  len to, deti 2 ročníka si dokonca s pani Ocilkovou zahrali aj envirodivadielko. Učitelia druhého stupňa pán Begala a Lipinský a učiteľky pani Rohaľová a Kalaninová so svojimi žiakmi pripravovali a vyrábali plagáty  a vymýšľali logá s tematikou životného prostredia. Žiaci si naozaj dali záležať, a preto všetky práce boli umiestnené na nástenku v  interiéri školy.  Na záver v burze nápadov zase žiaci predstavili svoje nápady a  tipy na skrášlenie exteriéru školy. Nápadov bolo veľa a preto pevne dúfame, že sa to postupne za pomoci všetkých podarí aj zrealizovať. S radosťou môžeme konštatovať, že ochrana životného prostredia nie je našim deťom ľahostajná.

 • 6.4.2017 sa uskutočnil zápis detí do 1.ročníka na tunajšej škole. Bolo zapísaných 12 detí z obcí Ohradzany, Slovenská Volová, Černina, Baškovce, Víťazovce a aj z Humenného. Všetkým želáme úspešný nástup do 1. ročníka!

 • Riaditeľka školy týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 zákona NRSR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach a organizácii školského roka udeľuje riaditeľské voľno z organizačných dôvodov dňa 5. apríla 2017 /streda/ pre žiakov 1. - 8. ročníka. Taktiež v prevádzke nebude ani ŠKD.

 • Dňa 24.3.2017 do našej školy zavítal pán Peter Remper z občianskeho združenia Slovensko bez drog. Hlavným cieľom jeho prednášky bolo dosiahnuť u žiakov POROZUMENIE toho, prečo Drogy pre nikoho nie sú skutočným riešením bežných problémov/ u žiakov sú často problémom škola, známky, nesmelosť, nuda,atd./. Veríme, že žiaci na konci prednášky urobili vlastné rozhodnutie, že drogy nikdy brať nedudú.

 • Milí rodičia budúcich prvákov,

  blíži sa deň zápisu Vašich detí do prvého ročníka základnej školy. Možno ešte nie ste rozhodnutí, do ktorej školy ich zapísať, aby sa Vaše deti cítili dobre, prosperovali a  osobnostne rástli. Pri tomto rozhodovaní Vám ponúkame možnosť zapísať Vaše dieťa do našej školy. Srdečne Vás pozývame na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2017-2018 6. apríla 2017 o 13,15 hod. v budove školy.

 • 5. apríla 2017 sa uskutoční celoslovenské Testovanie žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky. Tým našim držíme palce, aby dosiahli čonajlepšie výsledky!                                            

  Výsledek obrázku pro testovanie žiakov,kreslené obrázky

 •                 Každoročne sa naši žiaci zapájajú do okresného kola výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. V tomto školskom roku sa doň zapojili žiaci 5. a 6. ročníka. Sú to títo šikovní umelci: N. Beslerová, M.  Valigová, (5.r.); R. Beslerová, I. Bučková, R. Čišovská, M. Harvan, V. Valigová, N. Zajarošová (6.r.).

Novinky

 •  Po dvoch mesiacoch voľna a príjemného leňošenia sa opäť začal školský rok. 4. septembra a my sme opäť stretli svojich spolužiakov, kamarátov, učiteľov... Pani riaditeľka Mgr. V. Meričková v príhovore  privítala všetkých školákov a učiteľov.Oboznámila nás o inovovanom ŠkVZP a celkovej organizácii vyučovacieho procesu. Prítomným zaželala veľa úspechov a chuti do učenia. Osobitne boli privítaní najmenší žiaci školy- prváci, ktorým boli zakúpené učebné pomôcky. Deviataci pre nich prichystali krátky program a malý darček. Žiakom sa prihovorila  aj starostka obce Mgr. Andrea Kličová, ktorá popriala všetkým úspešný školský rok. Veríme, že do školy budú s radosťou a s úsmevom na tvári chodiť nielen malí ale i veľkí a tento školský rok bude pre mnohých ešte úspešnejší ako ten predchádzajúci.

 • Milí žiaci!

  Pomaly sa končia prázdniny a blíži sa nový školský rok. Začíname 4. 9. 2017 o 8,30 v telocvični. Už teraz sa na Vás tešíme!

 • Pomaly sa končí nielen školský rok, ale aj Rok čitateľskej gramotnosti. Neznamená to však, že naši žiaci nebudú už viac čítať! Práve naopak! Budú pokračovať v čítaní krásnych príbehov z kníh, ktoré si počas roka vypožičiavali z našej školskej knižnice. Keďže niektoré ostali nedočítané, označia si príbeh záložkami, ktoré si na výtvarnej výchove urobili. A čítanie bude pokračovať počas prázdnin. S novým školským rokom príde zas nová kniha, nový príbeh, nová básnička, nová záložka...  a čitateľský kolotoč  bude napredovať ďalej. 

 • Dňa 5.6.2017 k nám zavítala na návštevu pani spisovateľka  a zberateľka povestí Viera Čurmová. Priblížila nám svoju tvorbu a v žiakoch podnietila záujem o čítanie povestí. Rozprávala príbehy o tajuplných kaštieľoch, hradoch, či iných pamiatkach humenského regiónu o jeho okolia. Žiaci sa dozvedeli, že každá povesť má vo svojom úvode časť pravdy, ktorú postupne spisovateľka fantazijne dotvára. V jej povestiach sa objavujú príbehy viažuce sa napríklad k jazerám Vinné a Morské oko. Žiakom sa pútavé rozprávanie veľmi páčilo. V závere pani spisovateľka s radosťou odpovedala na zvedavé otázočky našich žiakov a predstavila svoje knihy, ktoré si mohli žiaci zakúpiť.

 • VÝSLEDKY celoslovenského testovania T9

        5. apríl 2017

  Predmety:            MAT        SJL

  Počet testovaných žiakov školy          8           8

Fotogaléria